Tư vấn luật

Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Xem thêm
Mua nhà đang cầm cố ngân hàng, nên hay không?

Mua nhà đang cầm cố ngân hàng, nên hay không?

Xem thêm
Hợp đồng thuê nhà ở: Người thuê cần chú ý gì để đảm bảo quyền lợi?

Hợp đồng thuê nhà ở: Người thuê cần chú ý gì để đảm bảo quyền lợi?

Xem thêm
Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Xem thêm
Rủi ro pháp lý có thể gặp khi mua căn hộ hình thành trong tương lai

Rủi ro pháp lý có thể gặp khi mua căn hộ hình thành trong tương lai

Xem thêm

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

09/04/2019

Hỏi: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn thực hiện định giá đất đối với một khu đất có 20 thửa đất. Trong đó có 13 thửa đất có nhiều đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất

Xây lán trại trên đất nông nghiệp giao khoán có vi phạm không?

26/03/2019

Hỏi: Gia đình tôi nhận đất giao khoán của Công ty Cà phê Ea Tiêu. Trong quá trình canh tác, gia đình tôi có xây một kho chứa nông cụ, nông sản trên khu đất này. Kho rộng 3x4m, xây bằng gạch và lợp mái...

Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

16/04/2019

Hỏi: Sau khi kết hôn, mẹ tôi đứng tên chủ sử dụng một thửa đất. Nay mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng 160 m2 đất vườn trong thửa đất này sang đất ở.