Nghĩa vụ tài chính

Từ ngày 15/2/2022, miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Từ ngày 15/2/2022, miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Nghị định 131/2021/NĐ-CP, hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022 quy định chi tiết biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công.

Dự án được thuê đất không qua đấu giá trong trường hợp nào?

Dự án được thuê đất không qua đấu giá trong trường hợp nào?

Hỏi: Công ty tôi làm việc có 100% vốn nước ngoài nay muốn thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án chăn nuôi heo sạch. Dự án mà công ty thực hiện nằm trong diện ưu đãi đầu tư theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Xảy ra hỏa hoạn, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

Xảy ra hỏa hoạn, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

Nhà trọ có cần đảm bảo những yêu cầu về vấn đề phòng cháy hay không? Trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba thì người thuê hay người cho thuê sẽ phải bồi thường?

Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Tài chính đất đai được pháp luật quy định gồm những khoản nào? Và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào?

Cách tính thuế khi cho thuê lại đất

Cách tính thuế khi cho thuê lại đất

Đối với việc thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng với mục đích cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước .

Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Hỏi: Sau khi kết hôn, mẹ tôi đứng tên chủ sử dụng một thửa đất. Nay mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng 160 m2 đất vườn trong thửa đất này sang đất ở.