Báo giá

1.Bảng Báo Gía Tin Đăng :

1. Bảng giá tin đăng : 

 
STT Tên Đơn giá VND/ Ngày Đơn giá khuyến mãi
1 Tin thường
2 Tin Vip 1
3 Tin Vip 2
4 Tin Vip 3
5 Tin Vip 4
6 Tin Vip 5
7 Xem tin chính chủ
 
 
* Bảng giá có thể cập nhật mà không báo trước. Khi đăng tin VIP quý khách vui lòng xem qua tổng chi phí cho tin đăng.

- Tin thường: Chữ thường, màu xanh, tự động duyệt tin.

- Tin Vip 1: Chữ hoa, màu vàng , nằm trên tin thường

- Tin Vip 2: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 1

- Tin Vip 3: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 2

- Tin Vip 4: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 3.

- Tin Vip 5: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 4.