Bắc Giang tập trung giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho dân bị thu hồi đất nông nghiệp

- Đó là chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang trong buổi làm việc với các huyện về kết quả giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi để làm các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang tập trung giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho dân bị thu hồi đất nông nghiệp

Ảnh minh hoạ.

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách giao đất ở và kinh doanh dịch vụ cho nhân dân đã được tăng cường chỉ đạo tập trung thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số khu đất dịch vụ tiến độ triển khai các công việc còn chậm, kết quả thấp. Ngoài ra còn một số khu đất dịch vụ chưa hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạng mục điện, nước.

Nguyên nhân là do số lượng hộ có đất thu hồi lớn, của nhiều dự án và kéo dài trong nhiều năm; hầu hết các trường hợp UBND xã đã tự cắt ghép, không theo quy trình thống nhất. Ngoài ra, diện tích các hộ xét ghép có trường hợp không đúng với diện tích thu hồi của mình, tự mua bán chuyển nhượng cho nhau không có sự hướng dẫn của cơ quan nhà nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thống nhất về nhận thức, tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc theo các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện công tác GPMB khu đất dịch vụ; hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng đảm bảo đủ điều kiện giao đất cho nhân dân.